Vi oplever måske perioder, hvor, vi føler os lidt triste og nedtrykte. Det kan være et signal til os om, at passe bedre på os selv og bruge lidt tid til at tænke over vores liv og vores ønsker/prioriteringer.
Bliver denne tilstand tiltagende forværret, så kan det være tegn på, at man har udviklet depression.

Depression er en sindstilstand, hvor man gennem længere tid er meget nedtrykt og har mange triste tanker – livet handler om at overleve frem for at leve og alt virker uoverkommeligt.

Symptomer på depression kan være lavt stemningsleje, nedsat glædesfølelse og interesse, nedsat lystfølelse, sortsyn, lavt selvværd, selvbebrejdelser/skyldfølelse, voldsom træthed, nedsat koncentrationsevne, søvnbesvær og appetitændringer.

I terapien/hypnosen arbejder vi i første omgang med at undersøge dels årsagerne til din depression og dels graden af den. Derefter arbejder vi med at bryde den ”onde cirkel” af negative tanker, følelser og indre billeder. Du skal arbejde med dine indre ressourcer, som jeg guider dig til, så du  finder nye mere hensigtsmæssige måder at tænke og handle på, så du får livsglæden tilbage og kan genoptage et normalt liv. Så kan du finde nye mere hensigtsmæssige måder at tænke og handle på, får livsglæden tilbage og genoptage et normalt liv.