Stress er et stadigt stigende problem for mange i vores samfund. Stress kan opstå i forbindelse med alvorlig sygdom, skilsmisse, økonomi mv. Stress kan også opstå i arbejdsmæssige sammenhænge med for høje krav indefra/udefra, mobning, dårligt psykisk arbejdsmiljø mv.

Kortvarige stressreaktioner er en normal og hensigtsmæssige måde for kroppen at ”komme i omdrejninger på”, sådan at vi kan yde vores bedste i en krævende situation.

Men forbliver kroppen i denne stressede tilstand så taler vi om langtidsstress. Dvs. når ydre og indre krav over en længere periode overstiger de ressourcer, du oplever at du har. Det er en meget belastende tilstand for krop og psyke at være i, og langvarig stress kan resultere i udvikling af  fysiske skader, depression, angst eller udbrændthed.

Almindelig symptomer på stress er koncentrationsbesvær, hukommelsesbesvær, ubeslutsomhed, søvnproblemer, appetitløshed, irritabilitet og ofte også fysiske symptomer som muskelspændinger, hovedpine, træthed mv.

I stressbehandlingen kan jeg hjælpe dig med at finde mere hensigtsmæssige måder at takle stress situationer på. Bl.a. gennem prioritering og bevidstgørelse af, hvordan du ønsker såvel dit privatliv som dit arbejdsliv skalvære fremover. Vi fokuserer på hvordan du kan reducere stressfaktorer, samt hvordan du kan finde dine indre ressourcer frem og opnå oplevelse af kontrol over dit eget liv.
Via hypnose, kan du også lære selvhypnose, som kan hjælpe dig på rette vej.