Hypnose er en ændret bevidsthedstilstand, en trancetilstand. Trance er en naturlig tilstand, som vi ubevidst gennem dagen bevæger os ind og ud af. Blandt andet om morgenen når vi er i tilstanden mellem søvn og vågen, og om aften når vi er mellem vågen og søvn. Derudover er vi også i trance, når vi falder i staver, ser fjernsyn og ikke kan huske, hvad vi har set, eller når vi kører i bil eller på cykel fra et sted til et andet uden at tænke over hvordan.

Når du er i hypnose, har du hele tiden kontrol over dig selv, og du bestemmer selv, om du vil glide ind eller ud af tilstanden, og ingen kan hypnotiseres mod deres egen vilje.

Al hypnose er i virkelighed selvhypnose, dvs. det er dig, der inden i dig selv gør arbejdet med at opdage og erkende glemte oplevelser, og derigennem ændrer hæmmende overbevisninger.