Rygning er en vane, som blev skabt på et eller andet tidspunkt, og alle ryger har deres gode grund til at være startet. I mange tilfælde begynder en person at ryge fordi der er andre i omgangskredsen der ryger. Som eksempel kan rygning således blive kædet sammen med noget socialt, eller måske det at føle sig accepteret af andre. Dette mønster bliver liggende i det ubevidste sind. Det ubevidste sind vil ikke umiddelbart give slip på den sociale fordel som er kædet sammen med rygningen, fordi det jo er en positiv ting for pågældende person.

En beslutning om at blive røgfri bliver taget af det bevidste sind, men rygevanen befinder sig i det ubevidste sind. Og da de to sind fungerer på forskellige måder, er en bevidst beslutning ikke altid nok til at ændre en vane.

Efter som man i hypnose arbejder på det ubevidste plan, kan man her ændre de mønstre, som oprindeligt blev skabt ud fra en positiv hensigt, men som ikke længere fungere særlig godt. Man kan f.eks. bede det ubevidste sind om at finde andre alternative metoder til at opfylde den positive hensigt, der ligger bag vanen.