Alle mennesker oplever i løbet af deres liv kriser og sorg – det kan være hvis man selv eller nærtstående bliver syge eller dør, hvis ens parforhold går i stykker, hvis man mister sit job, hvis man udsættes for vold mv.

Kriser og sorg er en uundgåelig del af livet, og de opleves som meget belastende perioder i vores liv. De fleste oplever stærke følelsesmæssige reaktioner i den forbindelse, hvilket er både normalt og forståelige reaktioner på en ulykkelig hændelse/tab. Det er vigtigt at give plads og tid til dette.

Ofte kan det hjælpe at tale med din familie og venner om hændelsen og følelserne igen og igen, for at komme igennem denne svære tid. Hvis du ikke kan få al den hjælp du behøver, hvis dine symptomer er vedvarende, eller hvis hændelsen har været særlig voldsom kan terapi og eller hypnose hjælpe.

Hjælpe til, at du kan få bearbejdet krisen/sorgen og derigennem genfinde meningen med dit liv.